در تهران و کرجADSL+2 هزينه خدمات                             

صفحه اصلي | درخواست خدمات ADSL | دريافت فرم اشتراکADSL


قيمت خدمات اينترنت پرسرعت پارس‌آنلاين، بر اساس سرعت دريافت و ارسال داده‌ها متفاوت است. ليست خدمات گوناگون اينترنت پرسرعت پارس‌آنلاين را مي‌توان در زير مشاهده كرد

تعرفه ماهيانه سرويس ADSL2+ در تهران و کرج

کد

سرعت ارتباط

محدوديت زماني

محدوديت حجمي

IP نوع

هزينه ماهيانه (ريال)

هزينه
 راه اندازي (ريال)

POL_HU

دريافت تا 128kbps
ارسال تا 128kbps

نامحدود

3GB

Dynamic

149,500

150,000

POL_H1

دريافت تا 128kbps
ارسال تا 128kbps

نامحدود

8GB

Dynamic

249,500

200,000

 POL_B1

دريافت تا 256kbps
ارسال تا 256kbps

نامحدود

8GB

Dynamic

299,500

200,000

POL_B2

دريافت تا 256kbps
ارسال تا 256kbps

نامحدود

20GB

Dynamic

399,500

200,000

POL_B3

دريافت تا 384kbps
ارسال تا 256kbps

نامحدود

30GB

Dynamic

599,500

200,000

POL_E5

دريافت تا 512kbps
ارسال تا 256kbps

نامحدود

نامحدود

Static

2,499,500

500,000

POL_E10

دريافت تا 1024kbps
ارسال تا 512kbps

نامحدود

نامحدود

Static

4,499,500

500,000

* پرداخت هزينه 3 ماهه هنگام عقد قراداد شامل3% تخفيف، هزينه 6 ماهه هنگام عقد قرارداد شامل 7% تخفيف و پرداخت يکساله شامل 15% تخفيف مي باشد.


* درصورتيکه متقاضي قادر به نصب سرويس درخواستي خود با راهنمايي تلفني کارشناسان نصب باشد، هزينه نصب وراه اندازي مبلغ 50/000 ريال منظور خواهد شد.


* در صورت فسخ قرارداد در کمتر از 3 ماه اشتراک، بشرط تاييد صحت کارکرد مودم توسط کارشناسان فني پارس و ارايه کامل ملحقات مودم ( شامل: جعبه، CD و ... ) هزينه مودم عينا مسترد خواهد شد.

* هزينه هر گيگا بايت ترافيک اضافي 50/000 ريال مي باشد.

* مبلغ آماده سازي مدار مشترک، طبق بند 5 از ماده يک قرارداد و هزينه نگهداري اين مدار ماهيانه 30.900 ريال مي باشد.

* هزينه يك عدد Static IP به مبلغ 000/50 ريال، هزينه چهار عدد Static IP به مبلغ 000/100 ريال، هزينه هشت عدد  200/000 Static IP ريال در ماه مي باشد.

*تبصره: طبق ماده 16 و 38 قانون "ماليات بر ارزش افزوده"، مصوب 17/2/1387 کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در کليه صورتحسابهاي صادره توسط پارس و براي هر مرحله پرداخت %1/5 ماليات و %1/5 عوارض محاسبه و از مشترک اخذ ميگردد.

* محصولات رديف هاي 3،2،1 و 4 از مزيت حداکثر يک شناسه منطقي رايگان پويا ( Dynamic IP Address ) بهره مند مي باشد.

* محصولات رديف هاي 5 و 6  از مزيت يک عدد شناسه منطقي ثابت ( Static IP Address ) برخوردار مي باشد.

قيمت مودم‌هاي پارس آنلاين

مودم با پورت USB و Ethernet

490.000 ريال

ميکرو فيلتر

15.000 ريال

مودم Wireless با چهار پورت Ethernet

950.000 ريال


صفحه اول| دريافت فرم اشتراکADSL | درباره ما| محصولات و خدمات| اينترنت پرسرعت| پشتيباني| تماس با ما
کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به پارس آنلاين است